เจริญเติบโตไปด้วยกัน ก้าวไปข้างหน้า
  TKR | SPH | ฟัง - ดาวน์โหลด | รูปภาพ | ลิงค์ |     เลือกภาษาในการชมเว็บนี้  

รายการวิทยุ

รากฐานชีวิตที่มั่นคง(T.K.R.)

รายการวิทยุนี้เป็นการเรียนพระคัมภีร์โดยเริ่มจากพื้นฐานไปจนถึงยอด ในรายการวิทยุรากฐานชีวิตที่มั่นคง ผู้เรียนจะได้เรียนพระคัมภีร์ตามลำดับและเรียนพระคัมภีร์เป็นเล่มๆไป ผู้เรียนพระคัมภีร์จะได้เข้าใจความหมายในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังจะรู้จักนำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของตน ในครอบครัวของตน และในคริสตจักรของตน

01. เรียนพระคัมภีร์ตามลำดับ 1 08. 1 ทิโมธี
02. เรียนพระคัมภีร์ตามลำดับ 2 09. 2 ทิโมธี
03. กิจการของอัครฑูต 10. ทิตัส
04. คริสตจักรตามแบบพระคัมภีร์ 11. เอเฟซัส
05. โรม 12. ยอห์น
06. 1 โครินธ์ 13. ประวัติความเป็นมาของ ELC
07. 2 โครินธ์  

ฟัง TKR | ดาวน์โหลด TKR

อีเมล์ :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© สงวนลิขสิทธิ์ 2007 FEBC International