เจริญเติบโตไปด้วยกัน ก้าวไปข้างหน้า
  TKR | SPH | ฟัง - ดาวน์โหลด | รูปภาพ | ลิงค์ |     เลือกภาษาในการชมเว็บนี้  

รายการวิทยุมิตรม้ง (S.P.H.)


รายการวิทยุมิตรม้ง หรือ SPH มาจาก "Suab xov tooj cua Phoojywg Hmoob" ในภาษาม้ง รายการวิทยุนี้มีเนื้อหาเน้นในด้านการใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่ครอง ชีวิตอนุชน การเป็นผู้นำที่ดี ตลอดจนเรื่องของการงานและความเชื่อ รายการวิทยุมิตรม้งมีจุดมุ่งหมายที่จะมีความสัมพันธ์อันดีดุจมิตรกับคนม้งทุกคนในโลกนี้
ยิ่งไปกว่านั้น คนที่มีปัญหาชีวิต ทางรายการวิทยุยินดีรับฟังและร่วมหาทางแก้ไข

ปัจจุบันรายการวิทยุมิตรม้งสอนเรื่องต่อไปนี้

1. ชีวิตในฐานะบิดา

2. ชีวิตในฐานะมารดา

3. ชิวิตในฐานะอนุชน

4. ชีวิตในฐานะผู้นำ

5. คำสอนจาก อ.ดัว เฮ่อ

 


| ฟัง & ดาวน์โหลดรายการวิทยุมิตรม้ง (SPH) |

อีเมล์ :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© สงวนลิขสิทธิ์ 2007 FEBC International