เจริญเติบโตไปด้วยกัน ก้าวไปข้างหน้า
  TKR | SPH | ฟัง - ดาวน์โหลด | รูปภาพ | ลิงค์ |     เลือกภาษาในการชมเว็บนี้  

ฟังรายการวิทยุุ FEBC

รายการวิทยุรากฐานชีวิตที่มั่นคง (TKR) ภาษาม้งขาวและลาย

รายการวิทยุรากฐานชีวิตที่มั่นคง (TKR) ภาษาม้งดำ

 

รายการวิทยุมิตรม้ง (SPH)

จะฟังได้อย่างไร?

รายการวิทยุนี้เป็นภาษาม้งทั้งหมด ถ้าอยากต้องการฟัง ท่านต้องมีสิ่งต่อไปนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลำโพงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำที่ 56 kbps
- โปรแกรมที่สามารถใช้ในการฟังไฟล์ *.m3u เช่น Windows Media Player, Winamp เป็นต้น


อีเมล์ :
febcphoojywghmoob@yahoo.com   Webmaster : webhmongradio@yahoo.com
© สงวนลิขสิทธิ์ 2007 FEBC International